Cách tính thần số học là gì?

Cách tính thần số học rất đơn giản dựa vào các con số ngày tháng năm sinh và dựa vào tên

Với thần số học, cách tính theo con số là cộng các chữ số trong ngày tháng năm sinh lại. Rồi cộng tiếp các con số trong tổng thu được trước đó. Kết quả thu được lại cộng tổng các chữ số đến khi nào kết quả thu được nằm trong khoảng từ 2 đến 11 hoặc 22.
Tương tự với tên thì có bảng quy ước các chữ cái tương ứng với các con số như sau:

  • 1 = a, j, s
  • 2 = b, k, t
  • 3 = c, l, u
  • 4 = d, m, v
  • 5 = e, n, w
  • 6 = f, o, x
  • 7 = g, p, y
  • 8 = h, q, z
  • 9 = i, r

Lấy con số thu được tính tổng như với ngày tháng năm sinh.

Tùy vào việc tính tổng của ngày tháng năm sinh, hay ngày sinh, tháng sinh, họ tên đầy đủ, tên gọi thường ngày,… kết hợp các con số ta sẽ luận giải ra ý nghĩa.

Nhìn chung, cách tính nhân số học rất đơn giản, không có gì khó khăn. Phần quan trọng nhất là luận giải kết quả tính được như nào.

Để nhanh nhất, bạn cứ sử dụng công cụ tra cứu thần số học cho nhanh. Đây là cách tính thần số học nhanh nhất, không mất thời gian, không mất tiền, lại chuẩn.

Tham khảo thêm hướng dẫn cách tính con số chủ đạo trong thần số học

Mời bạn xem video hướng dẫn cách tính theo phương pháp của Mrs Quỳnh Hương

 

Xem báo cáo thần số học của bạn tại đây!

Miễn phí 100% và luôn luôn như thế


Xem chi tiết về: Thần số học là gì?

Mũi tên trong thần số học

Số chủ đạo trong thần số học

 

Xem báo cáo thần số học của bạn tại đây!

Miễn phí 100% và luôn luôn như thế


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.